ข่าวสารประชาสัมพันธ์
ข่าวกิจกรรม
...

นศ.แผนกวิชาก่อสร้างช่วยกันขุดลอกร่องน้ำ อาคารวิทยบริการ

...

ภาพบรรยากาศการเข้าแถวหน้าเสาธงสัปดาห์แรก

...

โครงการเข้าค่ายคุณธรรม ปฐมนิเทศ นศ.ใหม่ระดับชั้น ปวส.

...

ประมวลภาพ การทดสอบความรู้และความถนัดทางวิชาชีพ

...

โครงการ อบรม การอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี

...

ประมวลภาพกิจกรรมการมอบตัวนร. นศ. ใหม่ ระดับชั้น ปวช.1และ ปวส.1 ประจำปีการศึกษา 2561 ในวันจันทร์ที่ 30 เมษายน 2561 ณ หอประชุมวิษณุรักษ์ วิทยาลัยเทคนิคน่าน

...

พิธีปิดโครงการฝึกอบรมวิชาชีพทหารประจำการก่อนปลดเป็นกองหนุน มณทลทหารบกที่38 ร่วมกับวิทยาลัยเทคนิคน่าน ณ หอประชุมวิษณุรักษ์วิทยาลัยเทคนิคน่าน

...

สรงน้ำพระพุทธโสภณ, พระวิษณุกรรม,พระภูมิเจ้าที่และพิธีรดน้ำดำหัว