Responsive image
Responsive image

ข่าวสารประชาสัมพันธ์

บริการสารสนเทศข่าวกิจกรรม
...

ฟุตบอลรอบชิงชนะเลิศ กีฬาน้องใหม่เกมส์

...

พิธีเปิดการแข่งขันกีฬาน้องใหม่เกมส์ประจำปีการศึกษา 2561

...

ภาพบรรยากาศการเข้าแถวหน้าเสาธงสัปดาห์แรก

...

โครงการเข้าค่ายคุณธรรม ปฐมนิเทศ นศ.ใหม่ระดับชั้น ปวส.

...

ประมวลภาพ การทดสอบความรู้และความถนัดทางวิชาชีพ

...

โครงการ อบรม การอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี

...

ประมวลภาพกิจกรรมการมอบตัวนร. นศ. ใหม่ ระดับชั้น ปวช.1และ ปวส.1 ประจำปีการศึกษา 2561 ในวันจันทร์ที่ 30 เมษายน 2561 ณ หอประชุมวิษณุรักษ์ วิทยาลัยเทคนิคน่าน

...

พิธีปิดการอบรมระยะสั้น มณฑลทหารบอกที่38

ผู้อำนวยการสถานศึกษา
Responsive image

นายปัญญา พลเมืองดี

ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคน่าน
รองผู้อำนวยการสถานศึกษา
สถิติการเข้าชมเว็บไซต์