นายปัญญา พลเมืองดี
ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคน่าน
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
กำหนดการสำหรับนักเรียน นักศึกษาใหม่ ปวช.1 และปวส.1

- กำหนดการเข้าค่ายสัมมนาเชิงปฏิบัติการ ระดับชั้น ปวช.1 ประจำปีการศึกษา 2560

- กำหนดการปฐมนิเทศ ระดับชั้น ปวส.1 ประจำปีการศึกษา 2560

- กำหนดการ ประชุมผู้ปกครอง นักเรียน นักศึกษาใหม่ ระดับชั้น ปวช.1 และ ปวส.1

 
 

www.technicnan.ac.th
วิทยาลัยเทคนิคน่าน
Nan Technical College

วิทยาลัยเทคนิคน่าน สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 2
2 ถ.รอบกำแพงเมืองด้านตะวันตก ต.ในเวียง อ.เมือง จ.น่าน 55000
โทรศัพท์ 054-710962 โทรสาร 054-710711