นายปัญญา พลเมืองดี
ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคน่าน
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
เผยแพร่ผลงานวิชาการ วิชาเครื่องกลไฟฟ้า 2
ครู รุ่งสยาม ธงสามสิบเจ็ด

เอกสารประกอบ ใบงานที่ 1-5

เอกสารประกอบ ใบงานที่ 6-9

เอกสารประกอบ ใบงานที่ 10

เอกสารประกอบ ใบงานที่ 11-18

 

www.technicnan.ac.th
วิทยาลัยเทคนิคน่าน
Nan Technical College

วิทยาลัยเทคนิคน่าน สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 2
2 ถ.รอบกำแพงเมืองด้านตะวันตก ต.ในเวียง อ.เมือง จ.น่าน 55000
โทรศัพท์ 054-710962 โทรสาร 054-710711