< วิทยาลัยเทคนิคน่าน
นายปัญญา พลเมืองดี
ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคน่าน
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  <

งานวางแผนและงบประมาณ

แผนปฏิบัติราชการ พ.ศ.2560

แผนปฏิบัติราชการ พ.ศ.2561

แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา 2560 – 2564

 
 

www.technicnan.ac.th
วิทยาลัยเทคนิคน่าน
Nan Technical College

วิทยาลัยเทคนิคน่าน สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 2
2 ถ.รอบกำแพงเมืองด้านตะวันตก ต.ในเวียง อ.เมือง จ.น่าน 55000
โทรศัพท์ 054-710962 โทรสาร 054-710711