นายปัญญา พลเมืองดี
ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคน่าน
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ข้อมูลบุคลากร ปีการศึกษา 2560
ข้อมูล ณ วันที่ 15 พฤษภาคม 2560
ตำแหน่ง
จำนวน

ผู้บริหาร

5

ข้าราชการครู

103

ข้าราชการ ก.พ.

2

พนักงานราชการ

11

ลูกจ้างประจำ

12

ครูอัตราจ้าง

36

ลูกจ้างชั่วคราว

60

ครูภูมิปัญญาท้องถิ่น

1

รวมทั้งสิ้น
230
 

www.technicnan.ac.th
วิทยาลัยเทคนิคน่าน
Nan Technical College

วิทยาลัยเทคนิคน่าน สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 2
2 ถ.รอบกำแพงเมืองด้านตะวันตก ต.ในเวียง อ.เมือง จ.น่าน 55000
โทรศัพท์ 054-710962 โทรสาร 054-710711