นายปัญญา พลเมืองดี
ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคน่าน
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
โครงการอาชีวะบริการซ่อมสร้างเพื่อชุมชน (Fix it center)
พิธีมอบประกาศนียบัตรของนักเรียน นักศึกษา ระดับอศจ.น่าน ประจำปีการศึกษา 2560
การซ้อมรับใบประกาศนียบัตร ระดับอศจ.น่าน ประจำปีการศึกษา 2560
กิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือ
การสอบปลายภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560
ปัจฉิมนิเทศนักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยเทคนิคน่าน
วิทยาลัยเทคนิคน่าน ได้รับรางวัลชนะเลิศ งาน "สุดยอดเด็กไทยสายอาชีพ"
การมอบตัวนักเรียน นักศึกษา ประเภทโควตา ณ วิทยาลัยเทคนิคน่าน
กิจกรรม Open House แผนกวิชาคหกรรม
พิธีวันครู 16 มกราคม 2561
พิธีทำบุญตักบาตรเนื่องในโอกาส วันครู 16 มกราคม 2561
การประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ระดับภาคเหนือ ประจำปีการศึกษา 2560
หจก.เที่ยงธรรมมอเตอร์น่าน มอบน้ำมันเครื่อง เพื่อสนับสนุนโครงการอาชีวะอาสา
มหกรรมอาชีวศึกษาระดับภาค ภาคเหนือ ครั้งที่ 24 ประจำปีการศึกษา 2560
กิจกรรมการพัฒนาศักยภาพผู้เรียนเพื่อนเตรียมสอบ V- NET ระดับชั้น ปวส.2 ประจำปีการศึกษา 2560
กิจกรรมการพัฒนาศักยภาพผู้เรียนเพื่อนเตรียมสอบ V- NET ระดับชั้น ปวช.3 ประจำปีการศึกษา 2560
พิธีมอบทุน "ปันฝันเด็กน่าน"
กิจกรรมรณรงค์ป้องกันการลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเตรียมความพร้อมก่อนเทศกาล
คณะผู้บริหารทำการต้อนรับ นางระวีวรรณ กุณาวงค์ ที่เดินทางมารับตำแหน่ง ณ วิทยาลัยเทคนิคน่าน
นายปัญญา พลเมืองดี ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคน่าน รับมอบตำแหน่ง ณ วิทยาลัยเทคนิคน่าน
ผู้ว่าราชการจังหวัดน่านมอบเหรียญให้แก่นักเรียนที่ชนะการแข่งขันทักษะช่างเชื่อมเยาวชนนานาชาติ
การแข่งขันกีฬาภายใน "เทคนิคน่านเกมส์'60" ประจำปีการศึกษา 2560 วิทยาลัยเทคนิคน่าน
การประเมินองค์การวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย ระดับภาค ภาคเหนือ ประจำปีการศึกษา 2560
การแข่งขันทักษะวิชาชีพ และการประกวดสิ่งประดิษฐ์ ระดับอาชีวศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560
เหล่ากาชาดน่านออกหน่วยรับบริจาคโลหิต ณ โรงยิมนวมินทร์ วิทยาลัยเทคนิคน่าน
โครงการจิตอาสาเพื่อถวายพระราชกุศลครบรอบ 1 ปี วันสวรรคตของรัชกาลที่ 9
ประชุมผู้ปกครองนักเรียน นักศึกษา ระดับ ปวช.2,ปวช.3 และ ปวส.2 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560
พิธีปิดโครงการฝึกอบรมวิชาชีพทหารกองประจำการ ก่อนปลดเป็นทหารกองหนุน
งานแถลงข่าวการคว้าเหรียญทองในการแข่งขันงานเชื่อมเยาวชนนานาชาติ
 

www.technicnan.ac.th
วิทยาลัยเทคนิคน่าน
Nan Technical College

วิทยาลัยเทคนิคน่าน สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 2
2 ถ.รอบกำแพงเมืองด้านตะวันตก ต.ในเวียง อ.เมือง จ.น่าน 55000
โทรศัพท์ 054-710962 โทรสาร 054-710711