นายปัญญา พลเมืองดี
ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคน่าน
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
มหกรรมอาชีวศึกษาจังหวัดน่าน
กิจกรรม ๙๙๙,๙๙๙ คน ปฎิญาณตนเพื่อพ่อ อาชีวะสมานฉันท์
โครงการ ซ่อมแซม บำรุงรักษาระบบไฟฟ้า ให้กับโรงเรียนบ้านชมพู
กิจกรรม "999,999 คน ปฏิญาณตนเพื่อพ่อ อาชีวะสมานฉันท์"
แผนกช่างก่อสร้างเทคนิคนิคน่าน เข้าดำเนินโครงการ Egat CSR Camp
ดำเนินการโครงการจัดฝึกอมรมพัฒนาวิชาชีพระยะสั้น 75 ชั่วโมง
การนิเทศนักศึกษาฝึกงาน แผนกวิชาการตลาด สาขาวิชา การจัดการธุรกิจค้าปลีก
วิทยาลัยเทคนิคราชสิทธาราม นำโดย ผู้บริหาร ข้าราชการครู เดินทางมาศึกษาดูงาน
วิทยาลัยเทคนิคน่านให้ความรู้เรื่อง lT ให้กับนักศึกษาวิทยาลัยนานาชาติลาว แห่งแขวงอุดมไซ
ออกช่วยเหลือ ผู้ประสบภัยน้ำท่วม และน้ำป่าไหลหลาก ณ ที่ อบต.ป่าแลว อ.สันติสุข จ.น่าน
 

www.technicnan.ac.th
วิทยาลัยเทคนิคน่าน
Nan Technical College

วิทยาลัยเทคนิคน่าน สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 2
2 ถ.รอบกำแพงเมืองด้านตะวันตก ต.ในเวียง อ.เมือง จ.น่าน 55000
โทรศัพท์ 054-710962 โทรสาร 054-710711