นายปัญญา พลเมืองดี
ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคน่าน
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ผู้แทนวิทยาลัยเทคนิคน่านร่วมพิธีถวายดอกไม้จันทร์ เพื่อใช้ในพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพรัชกาลที่ 9
คณะคร ูนักเรียน นักศึกษา เปิดบู๊ทซ่อมและตรวจเช็คจักรยาน เนื่องในวันคาร์ฟรีเดย์ ประจำปี 2560
โครงการฝึกอบรมลูกเสือวิสามัญ โดยโรงพยาบาลน่าน
โครงการสร้างประสบการณ์อาชีพ (Work Experience) นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
โครงการอบรมหลักสูตรเทคโนโลยีรถจักรยานยนต์ยามาฮ่า และหลักสูตรขับขี่ปลอดภัย
พิธีลงนามถวายพระพรเนื่องในโอกาสวันแม่แห่งชาติ
พิธีลงนามถวายพระพร เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๖๕ พรรษาของรัชกาลที่ 10
โครงการกิจกรรมเผยแพร่ความรู้ทางกฎหมายให้แก่ประชาชน โดยศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัด
วิทยาลัยเทคนิคน่าน ได้ออกศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน Fix it center ณ ตำบลเรือง อ.เมือง จ.น่าน
อาชีวะอาสาบริการสร้างซ่อม ช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยภาคใต้ ณ อ.บางสะพาน จ.ประจวบคิรีขันธ์
โครงการอาชีวะอาสาตรวจสอบสภาพรถยนต์ รถจักรยานยนต์ ในช่วงเทศกาลปีใหม่ 2560
กิจกรรมออกกำลังกาย สนองนโยบายของรัฐบาล
 

www.technicnan.ac.th
วิทยาลัยเทคนิคน่าน
Nan Technical College

วิทยาลัยเทคนิคน่าน สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 2
2 ถ.รอบกำแพงเมืองด้านตะวันตก ต.ในเวียง อ.เมือง จ.น่าน 55000
โทรศัพท์ 054-710962 โทรสาร 054-710711