นายปัญญา พลเมืองดี
ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคน่าน
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

วิทยาลัยเทคนิคน่าน ได้รับรางวัลชนะเลิศ "สุดยอดเด็กไทยสายอาชีพ"

วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2561 ณ จังหวัดสุพรรณบุรี
ในงาน "สุดยอดเด็กไทยสายอาชีพ" การประชุมวิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย
ได้จัดการแข่งขันทักษะวิชาชีพ ทักษะพื้นฐาน และหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น ระดับชาติ
ครั้งที่ 27 ปีการศึกษา 2560
โดย วิทยาลัยเทคนิคน่าน ได้รับรางวัลชนะเลิศ ทักษะการออกแบบระบบไฟฟ้าและเขียนแบบไฟฟ้าด้วยคอมพิวเตอร์

 
 

www.technicnan.ac.th
วิทยาลัยเทคนิคน่าน
Nan Technical College

วิทยาลัยเทคนิคน่าน สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 2
2 ถ.รอบกำแพงเมืองด้านตะวันตก ต.ในเวียง อ.เมือง จ.น่าน 55000
โทรศัพท์ 054-710962 โทรสาร 054-710711