นายปัญญา พลเมืองดี
ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคน่าน
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

กิจกรรม Open House แผนกวิชาคหกรรม

วันที่ 18 มกราคม 2561 แผนกวิชาคหกรรม ได้จัดกิจกรรม Open House
เพื่อเป็นการให้นักเรียน นักศึกษาได้แสดงผลงานโครงงานของตนเอง
ให้นักเรียนนักศึกษาและบุคลากรภายในวิทยาลัยฯและบุคคลภายนอกได้เข้าชมงาน

 
 

www.technicnan.ac.th
วิทยาลัยเทคนิคน่าน
Nan Technical College

วิทยาลัยเทคนิคน่าน สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 2
2 ถ.รอบกำแพงเมืองด้านตะวันตก ต.ในเวียง อ.เมือง จ.น่าน 55000
โทรศัพท์ 054-710962 โทรสาร 054-710711