นายปัญญา พลเมืองดี
ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคน่าน
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

พิธีทำบุญตักบาตรเนื่องในโอกาส วันครู 16 มกราคม 2561

คณะผู้บริหาร คณะครูวิทยาลัยเทคนิคน่าน ร่วมกันทำบุญตักบาตรในโอกาศ วันครู ที่ 16 มกราคม 2561
ณ โรงยิมภักดีนวมิทร์ วิทยาลัยเทคนิคน่าน

 
 

www.technicnan.ac.th
วิทยาลัยเทคนิคน่าน
Nan Technical College

วิทยาลัยเทคนิคน่าน สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 2
2 ถ.รอบกำแพงเมืองด้านตะวันตก ต.ในเวียง อ.เมือง จ.น่าน 55000
โทรศัพท์ 054-710962 โทรสาร 054-710711