นายปัญญา พลเมืองดี
ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคน่าน
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

"สุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา "การประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ระดับภาคเหนือ ปีการศึกษา 2560

วันที่ ๓ - ๗ มกราคม ๒๕๖๑ ณ วิทยาลัยเทคนิคอุทัยธานี
การประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ระดับภาคเหนือ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐ "สุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา"
นักศึกษาแผนกวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และแผนกวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ อันดับที่ 3 ประเภทที่ 1 สิ่งประดิษฐ์ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต และได้รับคัดเลือกให้เป็นตัวแทนในการเข้าแข่งขัน ระดับชาติ

ชื่อผู้ประดิษฐ์
1.นายธนกุล เล่าพานิช
2.นายกฤษณะพงษ์ สิทธิฤาชัย
3.นายกัมปนาท เรืองเดช
4.นางสาวจิตติมาพร เพชรดิน

ครูที่ปรึกษา
1.นายกิตติศักดิ์ บุญเกิด
2.ว่าที่ร.ต. สุภกิณห์ สิทธิยศ
3.นายอดิศักดิ์ ชิณะวงศ์

 
 

www.technicnan.ac.th
วิทยาลัยเทคนิคน่าน
Nan Technical College

วิทยาลัยเทคนิคน่าน สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 2
2 ถ.รอบกำแพงเมืองด้านตะวันตก ต.ในเวียง อ.เมือง จ.น่าน 55000
โทรศัพท์ 054-710962 โทรสาร 054-710711