นายปัญญา พลเมืองดี
ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคน่าน
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

หจก.เที่ยงธรรมมอเตอร์ น่าน มอบน้ำมันเครื่องให้วิทยาลัยเทคนิคน่าน เพื่อสนับสนุนโครงการอาชีวะอาสา
ในช่วงเทศกาลปีใหม่ 2561

วันที่ 25 ธันวาคม 2560 เวลา 09.00 น. ณ หจก.เที่ยงธรรมมอเตอร์ น่าน
ได้มีการมอบน้ำมันเครื่องให้วิทยาลัยเทคนิคน่าน โดย หจก.เที่ยงธรรมมอเตอร์ น่าน เป็นผู้มอบ เพื่อสนับสนุนโครงการอาชีวะอาสา ในช่วงเทศกาลปีใหม่ 2561
โดยดำเนินกิจกรรมเกี่ยวกับการออกตรวจสอบสภาพรถยนต์ รถจักรยานยนต์ บริการให้แก่ประชาชนในช่วงเทศกาลปีใหม่ 2561
ระหว่างวันที่ 28 ธันวาคม 2560 ถึง 3 มกราคม 2561 ณ บริเวณ บริษัท ปตท.จำกัด (ปั๊มปตท.สาขาดู่ใต้)
ถนนยันตรกิจโกศล ตำบลดู่ใต้ อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน ตั้งแต่เวลา 08.30 น. - 00.30 น.

 
 

www.technicnan.ac.th
วิทยาลัยเทคนิคน่าน
Nan Technical College

วิทยาลัยเทคนิคน่าน สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 2
2 ถ.รอบกำแพงเมืองด้านตะวันตก ต.ในเวียง อ.เมือง จ.น่าน 55000
โทรศัพท์ 054-710962 โทรสาร 054-710711