นายปัญญา พลเมืองดี
ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคน่าน
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

กิจกรรมการพัฒนาศักยภาพผู้เรียนเพื่อนเตรียมสอบ V- NET ระดับชั้น ปวช.3 ประจำปีการศึกษา 2560

วันที่ 14 ธันวาคม 2560 ณ หอประชุมวิษณุรักษ์ วิทยาลัยเทคนิคน่าน
ได้มีกิจกรรมการพัฒนาศักยภาพผู้เรียนเพื่อนเตรียมสอบ V- NET ประจำปีการศึกษา 2560 ให้กับนักศึกษาในระดับชั้น ปวช.3

 
 

www.technicnan.ac.th
วิทยาลัยเทคนิคน่าน
Nan Technical College

วิทยาลัยเทคนิคน่าน สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 2
2 ถ.รอบกำแพงเมืองด้านตะวันตก ต.ในเวียง อ.เมือง จ.น่าน 55000
โทรศัพท์ 054-710962 โทรสาร 054-710711