นายปัญญา พลเมืองดี
ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคน่าน
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

พิธีมอบทุน "ปันฝันเด็กน่าน"

วันที่ 12 ธันวาคม 2560 ณ ห้องสมาร์ทคลาสรูม อาคารวิทยบริการ วิทยาลัยเทคนิคน่าน
ประมวลภาพ พิธีมอบทุนการศึกษาจาก โครงการ "ปันฝันเด็กน่าน" ประจำปี 2560 ระดับ อาชีวศึกษาจังหวัดน่าน

 
 

www.technicnan.ac.th
วิทยาลัยเทคนิคน่าน
Nan Technical College

วิทยาลัยเทคนิคน่าน สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 2
2 ถ.รอบกำแพงเมืองด้านตะวันตก ต.ในเวียง อ.เมือง จ.น่าน 55000
โทรศัพท์ 054-710962 โทรสาร 054-710711