นายปัญญา พลเมืองดี
ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคน่าน
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

คณะผู้บริหาร ทำการต้อนรับ นางระวีวรรณ กุณาวงค์ ที่ได้เดินทางมารับตำแหน่ง ณ วิทยาลัยเทคนิคน่าน

1 ธันวาคม 2560 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุมภูมินทร์ อาคารวิทยบริการ วิทยาลัยเทคนิคน่าน
ผู้บริหาร นำโดย นายสุชาติ ผดุงพันธ์ นายสมคิด แก้วเตชะ นายสุกิต วัฒนะ และคณะครูวิทยาลัยเทคนิคน่าน
ทำการต้อนรับ นางระวีวรรณ กุณาวงค์ ที่ได้เดินทางมารับตำแหน่ง ณ วิทยาลัยเทคนิคน่าน
พร้อมด้วยคณะครูจากวิทยาลัยการอาชีพเวียงเชียงรุ้ง จังหวัดเชียงราย

 
 

www.technicnan.ac.th
วิทยาลัยเทคนิคน่าน
Nan Technical College

วิทยาลัยเทคนิคน่าน สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 2
2 ถ.รอบกำแพงเมืองด้านตะวันตก ต.ในเวียง อ.เมือง จ.น่าน 55000
โทรศัพท์ 054-710962 โทรสาร 054-710711