นายปัญญา พลเมืองดี
ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคน่าน
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

นายปัญญา พลเมืองดี ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคน่าน รับมอบตำแหน่ง ณ วิทยาลัยเทคนิคน่าน

1 ธันวาคม 2560 เวลา 07.50 น. ณ หน้าเสาธง วิทยาลัยเทคนิคน่าน
นายปัญญา พลเมืองดี ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคน่าน ได้เดินทางมารับมอบตำแหน่ง ณ วิทยาลัยเทคนิคน่าน
โดยมีคณะที่ให้การต้อนรับของวิทยาลัย นำโดย นายสุชาติ ผดุงพันธ์ รองผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคน่าน
ร่วมทั้งนายกองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย และคณะผู้บริหารวิทยาลัย มาร่วมต้อนรับอย่างพร้อมเพรียง

 
 

www.technicnan.ac.th
วิทยาลัยเทคนิคน่าน
Nan Technical College

วิทยาลัยเทคนิคน่าน สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 2
2 ถ.รอบกำแพงเมืองด้านตะวันตก ต.ในเวียง อ.เมือง จ.น่าน 55000
โทรศัพท์ 054-710962 โทรสาร 054-710711