นายปัญญา พลเมืองดี
ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคน่าน
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน มอบเหรียญรางวัลและใบประกาศนียบัตร
ให้แก่นักเรียนและครูประจำแผนกช่างเชื่อมโลหะที่ชนะเลิศการแข่งขันทักษะช่างเชื่อมเยาวชนนานาชาติ ณ ประเทศเยอรมัน

30 พฤศจิกายน 2560 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุม ศาลากลางจังหวัดน่าน นายไพศาล วิมลรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน
เป็นเกียรติมอบเหรียญรางวัลและใบประกาศนียบัตรการแข่งขันทักษะช่างเชื่อมเยาวชนนานาชาติ ณ ประเทศเยอรมัน
ให้กับนายธนัช พัฒนพูนผล นักศึกษาแผนกช่างเชื่อมโลหะ วิทยาลัยเทคนิคน่าน และ นายสิทธิเดช ครุฑสี ครูประจำแผนกช่างเชื่อมโลหะ วิทยาลัยเทคนิคน่าน พร้อมด้วย ส่วนราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น คณะกรรมการ
ร่วมเป็นเกียรติมอบเหรียญรางวัลการแข่งขันทักษะช่างเชื่อมเยาวชนนานาชาติ

 
 

www.technicnan.ac.th
วิทยาลัยเทคนิคน่าน
Nan Technical College

วิทยาลัยเทคนิคน่าน สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 2
2 ถ.รอบกำแพงเมืองด้านตะวันตก ต.ในเวียง อ.เมือง จ.น่าน 55000
โทรศัพท์ 054-710962 โทรสาร 054-710711