นายปัญญา พลเมืองดี
ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคน่าน
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

การแข่งขันกีฬาภายใน "เทคนิคน่านเกมส์'60" ประจำปีการศึกษา 2560 วิทยาลัยเทคนิคน่าน

25 พฤศจิกายน 2560
ประมวลภาพ การแข่งขันกีฬาภายใน "เทคนิคน่านเกมส์'60" ประจำปีการศึกษา 2560 วิทยาลัยเทคนิคน่าน

 
 

www.technicnan.ac.th
วิทยาลัยเทคนิคน่าน
Nan Technical College

วิทยาลัยเทคนิคน่าน สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 2
2 ถ.รอบกำแพงเมืองด้านตะวันตก ต.ในเวียง อ.เมือง จ.น่าน 55000
โทรศัพท์ 054-710962 โทรสาร 054-710711