นายปัญญา พลเมืองดี
ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคน่าน
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
การประชุมองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย
1 พฤศจิกายน 2560 เวลา 09.00 น. ณ โรงยิมนวมินทร์ วิทยาลัยเทคนิคน่าน
เหล่ากาชาดน่าน ได้ออกหน่วยรับบริจาคโลหิต เพื่อให้นักศึกษา ครูและบุคลากร ได้ร่วมบริจากโลหิต
 
 

www.technicnan.ac.th
วิทยาลัยเทคนิคน่าน
Nan Technical College

วิทยาลัยเทคนิคน่าน สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 2
2 ถ.รอบกำแพงเมืองด้านตะวันตก ต.ในเวียง อ.เมือง จ.น่าน 55000
โทรศัพท์ 054-710962 โทรสาร 054-710711