นายปัญญา พลเมืองดี
ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคน่าน
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
โครงการจิตอาสาเพื่อถวายพระราชกุศลครบรอบ 1 ปี
วันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุยเดช บรมนาถบพิตร
ป18 ตุลาคม 2560 ณ วิทยาลัยเทคนิคน่าน ได้มีการจัดกิจกรรม ตามโครงการจิตอาสาเพื่อถวายพระราชกุศลครบรอบ 1 ปี
วันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุยเดชบรมนาถบพิตร
โดยให้นักเรียน นักศึกษาในระดับชั้น ปวช.1ร่วมทำความสะอาดและพัฒนาสถานที่ ณ วัดมณเฑียน
นักเรียน นักศึกษาในระดับชั้น ปวช.2 ปวช.3 ปวส1.
และ ปวส.2 ร่วมทำความสะอาดและพัฒนาสถานที่ ณ แผนกวิชาของตนเอง
 
 

www.technicnan.ac.th
วิทยาลัยเทคนิคน่าน
Nan Technical College

วิทยาลัยเทคนิคน่าน สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 2
2 ถ.รอบกำแพงเมืองด้านตะวันตก ต.ในเวียง อ.เมือง จ.น่าน 55000
โทรศัพท์ 054-710962 โทรสาร 054-710711