นายปัญญา พลเมืองดี
ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคน่าน
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
การประชุมผู้ปกครองนักเรียน นักศึกษา ระดับ ปวช.2 ปวช.3 และ ปวส.2 ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560
14 ตุลาคม 2560 ประมวลภาพการประชุมผู้ปกครองนักเรียน นักศึกษา ระดับ ปวช.2 ปวช.3 และ ปวส.2
ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560 ณ หอประชุมวิษณุรักษ์ วิทยาลัยเทคนิคน่าน
 
 

www.technicnan.ac.th
วิทยาลัยเทคนิคน่าน
Nan Technical College

วิทยาลัยเทคนิคน่าน สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 2
2 ถ.รอบกำแพงเมืองด้านตะวันตก ต.ในเวียง อ.เมือง จ.น่าน 55000
โทรศัพท์ 054-710962 โทรสาร 054-710711