นายปัญญา พลเมืองดี
ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคน่าน
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
พิธีปิดโครงการฝึกอบรมวิชาชีพทหารกองประจำการ
11 ตุลาคม 2560 เวลา 11.00 น. ณ หอประชุมวิษณุรักษ์ วิทยาลัยเทคนิคน่าน
ได้มีการจัดพิธีปิดโครงการฝึกอบรมวิชาชีพทหารกองประจำการ ก่อนปลดเป็นทหารกองหนุน
โดยโครงการในครั้งนี้ เป็นการร่วมมือกันระหว่าง มณฑลทหารบกที่ 38 และ วิทยาลัยเทคนิคน่าน
 
 

www.technicnan.ac.th
วิทยาลัยเทคนิคน่าน
Nan Technical College

วิทยาลัยเทคนิคน่าน สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 2
2 ถ.รอบกำแพงเมืองด้านตะวันตก ต.ในเวียง อ.เมือง จ.น่าน 55000
โทรศัพท์ 054-710962 โทรสาร 054-710711