นายปัญญา พลเมืองดี
ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคน่าน
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

หมายเหตุ : คลิกรายชื่ออาคารหมายเลข 1-13 เพื่อดูรายละเอียดแต่ละห้อง

1 อาคารอำนวยการ 21 บ้านพักครู
2 อาคารวิทยาศาสตร์ 22 สนามพักผ่อน, สนามเด็กเล่น
3 อาคารไฟฟ้า 23 อาคารศิริราชสมบัติครบรอบ 60 ปี
4 อาคารการท่องเที่ยวและการโรงแรม 24 พระวิษณุกรรม
5 อาคารพานิชยกรรม 25 เสาธง
6 อาคารสามัญ 26 พระพุทธรูป
7 อาคารคหกรรมศาสตร 27 สวนหย่อม
8 อาคารเรียนและปฏิบัติการช่างกลโรงงาน 28 ห้องน้ำนักเรียนนักศึกษา
9 อาคารเรียนและปฏิบัติการอิเล็กทรอนิกส์ 29 โรงฝึกงานและปฏิบัติการสายไฟ
10 โรงฝึกงานช่างก่อสร้าง 30 โรงอาหารและหอประชุมวิษณุรักษ์
11 โรงฝึกงานช่างยนต์ 31 อาคารเทคนิคปฏิบัติการ (Fix it Center)
12 อาคารวิทยบริการ 32 บริเวณที่จอดรถ
13 โรงฝึกงานช่างเชื่อม 33 สนามฟุตบอล
14 ป้อมยาม 34 โรงยิม
15 อาคารประชาสัมพันธ์ 35 อาคารสมาคมครูและผู้ปกครอง
16 ศาลาที่พัก 36 ป้ายประชาสัมพันธ์
17 ห้องปกครอง 37 อาคารสถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ
18 ห้องนอนครูเวร 38 อาคารพัสดุ
19 โรงพิมพ์ทิลสกรีน 39 ศาลาที่พัก
20 บ้านพักผู้อำนวยการ 40 เทคนิคมินิมาร์ท

 

 

www.technicnan.ac.th
วิทยาลัยเทคนิคน่าน
Nan Technical College

วิทยาลัยเทคนิคน่าน สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 2
2 ถ.รอบกำแพงเมืองด้านตะวันตก ต.ในเวียง อ.เมือง จ.น่าน 55000
โทรศัพท์ 054-710962 โทรสาร 054-710711