นายสุชาติ ผดุงพันธ์
รักษาการแทนผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคน่าน
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  <
 

ประกาศจากงานแนะแนว ให้นักเรียนนักศึกษาที่กู้เงิน กยศ. ทั้งรายเก่าและรายใหม่ ให้เข้าไปกรอกยืนยันคำขอกู้ ภาคเรียนที่ 2/2560 ในระบบ e-studentloan

ประกาศรายชื่อผู้สอบคัดเลือกได้บรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราว แผนกวิชาช่างยนต์, แผนกวิชาช่างก่อสร้าง

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูจ้างสอน
แผนกวิชาช่างเชื่อมโลหะ, แผนกวิชาช่างยนต์ และแผนกวิชาช่างก่อสร้าง

ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคลเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ตำแหน่ง ครูจ้างสอน
แผนกวิชาช่างยนต์, แผนกวิชาช่างเชื่อมโลหะ, แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง, แผนกวิชาช่างก่อสร้าง,
แผนกวิชาเทคโนโลยีแฟชั่นและสิ่งทอ

กำหนดการลงทะเบียน และเปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560

กำหนดการเปิดการเรียนการสอนกรณีพิเศษ เดือน ตุลาคม 2560

 
การแข่งขันทักษะวิชาชีพ งานวันสถาปนา 80 ปี วิทยาลัยเทคนิคน่าน
พิธีปิดโครงการฝึกอบรมวิชาชีพทหารกองประจำการก่อนปลดเป็นทหารกองหนุน
อาชีวะอาสาบริการสร้างซ่อม ช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยภาคใต้ ณ อ.บางสะพาน จ.ประจวบคิรีขันธ์
โครงการอาชีวะอาสาตรวจสอบสภาพรถยนต์ รถจักรยานยนต์ ในช่วงเทศกาลปีใหม่ 2560
 

ใบลงทะเบียนเรียนล่าช้า ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560

รายชื่อนักศึกษา ปีการศึกษา 2560

ตัวอย่าง แฟ้มสะสมผลงาน (PORTFOLIO) ระดับ ปวช. / ปวส.

ใบมอบตัวนักเรียน นักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560 (เอกสารใช้ในการสมัครเรียน)

หนังสือสัญญาค้ำประกันการเป็นนักเรียน นักเศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560 (เอกสารใช้ในการสมัครเรียน)

 

www.technicnan.ac.th
วิทยาลัยเทคนิคน่าน
Nan Technical College

วิทยาลัยเทคนิคน่าน สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 2
2 ถ.รอบกำแพงเมืองด้านตะวันตก ต.ในเวียง อ.เมือง จ.น่าน 55000
โทรศัพท์ 054-710962 โทรสาร 054-710711