นายปัญญา พลเมืองดี
ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคน่าน
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  <
     
 

การเปิดการเรียนการสอนภาคฤดูร้อน เดือน มีนาคม - เมษายน 2561

กำหนดการลงทะเบียนและเปิดภาคเรียนที่ 1/2561

กำหนดการรับใบระเบียนแสดงผลการเรียน ประจำปีการศึกษา 2560

ประกาศผลการคัดเลือกนักศึกษาเข้าศึกษาต่อในระดับปวส. (ปกติ) เป็นกรณีพิเศษ
(โควตาภายในวิทยาลัยเทคนิคน่าน) ประจำปีการศึกษา 2561

ประกาศผลการคัดเลือกนักเรียนและนักศึกษาเข้าศึกษาต่อในระดับปวช. และปวส.(ม.6) เป็นกรณีพิเศษ (โควตา)
ประจำปีการศึกษา 2561

ประกาศรับสมัครนักเรียน นักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561 วิทยาลัยเทคนิคน่าน

 
กิจกรรม Open House แผนกวิชาคหกรรม
พิธีวันครู 16 มกราคม 2561
พิธีทำบุญตักบาตรเนื่องในโอกาส วันครู 16 มกราคม 2561
การประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ระดับภาคเหนือ ประจำปีการศึกษา 2560
 

ใบลงทะเบียนเรียนล่าช้า ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560

รายชื่อนักศึกษา ปีการศึกษา 2560

ตัวอย่าง แฟ้มสะสมผลงาน (PORTFOLIO) ระดับ ปวช. / ปวส.

ใบมอบตัวนักเรียน นักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560 (เอกสารใช้ในการสมัครเรียน)

หนังสือสัญญาค้ำประกันการเป็นนักเรียน นักเศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560 (เอกสารใช้ในการสมัครเรียน)

 

www.technicnan.ac.th
วิทยาลัยเทคนิคน่าน
Nan Technical College

วิทยาลัยเทคนิคน่าน สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 2
2 ถ.รอบกำแพงเมืองด้านตะวันตก ต.ในเวียง อ.เมือง จ.น่าน 55000
โทรศัพท์ 054-710962 โทรสาร 054-710711