วิทยาลัยเทคนิคน่าน เปิดรับสมัครนักเรียน นักศึกษา ระดับชั้นปวช. และปวส. ครั้งที่ 2 ตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม - 30 เมษายน พ.ศ.2560

กำหนดการ ประชุมผู้ปกครอง นักเรียน นักศึกษาใหม่ ระดับชั้น ปวช.1 และ ปวส.1